Toen de Verenigde Naties in 1945 werden geformeerd, beslist het Handvest “Om toekomstige generaties te verlossen van de plaag van oorlog dat voor de mens tot twee keer toe voor een onnoemelijk leed heeft gezorgd, en om het geloof in fundamentele mensenrechten, in de waardigheid van de mens, gelijke rechten voor vrouwen en mannen en van landen, groot of klein, te garanderen.”

Vieringen van de Verenigde Naties

De Verenigde Naties heeft elk jaar bepaalde dagen gereserveerd voor viering van zowel algemene als specifieke mensenrechtenkwesties.

Januari
27 januari: Internationale Herdenking ter Nagedachtenis van de Slachtoffers van de Holocaust

Februari
20 februari: Wereldwijde Dag van Sociale Rechtvaardigheid
21 februari: Internationale Dag van de Moedertaal

Maart
8 maart: Internationale Vrouwendag
21 maart: Internationale Dag voor de Eliminatie van Rassendiscriminatie
22 maart: Wereld Waterdag
23 maart: Wereld Meteorologische Dag
25 maart: Internationale Herdenkingsdag van de Slachtoffers van Slavernij en Transatlantische Slavenhandel

April
2 april: Wereld Autisme Dag
4 april: Internationale Dag voor Bewustzijn van Mijnbouw en Assistentie bij Mijnbouwacties
7 april: Wereld Gezondheidsdag
23 april: Wereld Boeken- en Copyright Dag

Mei
3 mei: Wereld Persvrijheidsdag
8-9 mei: Herdenking en Verzoening voor Degenen die hun Leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog
15 mei: Internationale Familiedag
17 mei: Wereld Telecommunicatie- en Informatiesamenlevingsdag
21 mei: Wereld Dag voor Culturele Diversiteit voor Dialoog en Ontwikkeling
22 mei: Internationale Dag voor Biologische Diversiteit
29 mei: Internationale Dag voor VN Peacekeepers
31 mei: Wereld Dag tegen Tabak

Juni
4 juni: Internationale Dag voor Onschuldige Kinderslachtoffers van Agressie
17 juni: Wereld Dag voor de Strijd tegen Verwoestijning en Droogte
20 juni: Wereld Vluchtelingendag
23 juni: Verenigde Naties Dag voor Overheidsdiensten
26 juni: Internationale Dag tegen Drugsmisbruik en Smokkel
26 juni: Verenigde Naties Internationale Dag ter Ondersteuning van Slachtoffers van Marteling

Juli
5 juli (eerste zaterdag): Internationale Dag van Coöperatieven
11 juli: Wereld Bevolkingsdag

Augustus
9 augustus: Internationale Dag voor de Inheemse Mensen
12 augustus: Internationale Jongeren Dag
23 augustus: Internationale Dag voor de Herdenking van Slavenhandel en de Afschaffing ervan

September
8 september: Internationale Geletterdheiddag
15 september: Internationale Dag van de Democratie
16 september: Internationale Dag voor Bescherming van de Ozonlaag
21 september: Internationale Dag van de Vrede
Laatste week van september: Wereld Zeevaartdag

Oktober
1 oktober: Internationale Ouderendag
2 oktober: Internationale Dag voor Geen-Geweld
5 oktober: Wereld Lerarendag
8 oktober (eerste maandag): Wereld Woonomgevingsdag
8 oktober (tweede woensdag): Internationale Dag voor het Terugdringen van Natuurrampen
9 oktober: Wereld Postdag
10 oktober: Wereld Mentale Gezondheiddag
15 oktober: Internationale Dag voor Plattelandsvrouwen
16 oktober: Wereld Voedseldag
17 oktober: Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede
24 oktober: Wereld Ontwikkeling Informatiedag
24 oktober: Dag van de Verenigde Naties

November
6 november: Internationale Dag voor de Preventie van Uitbuiting van de Omgeving in Oorlog en Gewapende Conflicten
14 november: Wereld Diabetes Dag
16 november: Internationale Dag voor Tolerantie
16 november (derde zondag): Wereld Herdenkings Dag voor Verkeersslachtoffers
20 november: Afrika Industrialisatie Dag
20 november: Universele Kinder Dag
21 november: Wereld Televisie Dag
25 november: Internationale Dag voor het Elimineren van Geweld tegen Vrouwen
29 november: Internationale Dag voor Solidariteit met het Palestijnse Volk

December
2 december: Internationale Dag voor de Afschaffing van Slavernij
3 december: Internationale Dag van Gehandicapte Personen
5 december: Internationale Vrijwilligers Dag voor Economische en Sociale Ontwikkeling
7 december: Internationale Burgerluchtvaartdag
9 december: Internationale Anti-Corruptiedag
10 december: Mensenrechtendag
11 december: Internationale Bergen Dag
18 december: Internationale Migrantendag
19 december: Verenigde Naties Dag voor Zuid-Zuid Samenwerking
20 december: Internationale Dag voor Menselijke Solidariteit

DOWNLOAD »