Mensenrecht # 12

Het recht op privacy

Het recht op privacy

Mensenrecht # 12

Het recht op privacy

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn thuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

ONDERTEKEN DE PETITIE