Rapporten over Mensenrechten wereldwijd

Mensenrechtenorganisaties publiceren zowel jaarlijkse als speciale rapporten over specifieke urgente mensenrechtensituaties.

Amnesty International Rapport 2008

“Wereldleiders zijn een excuus verschuldigd voor het niet nakomen van de belofte van rechtvaardigheid en gelijkheid uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), die zestig jaar geleden werd aangenomen. In de afgelopen zestig jaar hebben veel regeringen meer interesse getoond in het misbruiken van de macht of in het navolgen van hun eigen politieke interesses, dan in het respecteren van de rechten van hun burgers.” report2008.amnesty.org/eng/introduction

Human Rights Watch Wereldrapport 2008

“Zelden is de democratie zo verkondigd en toch zo geschonden, zo gepromoot en toch zo genegeerd, zo belangrijk geweest en toch zo teleurstellend. Vandaag de dag is de democratie de absolute voorwaarde van authenticiteit geworden. De meeste regeringen willen niet als ondemocratisch worden gezien. Toch hebben de kwalificaties van degenen die er aanspraak op maken, geen gelijke tred gehouden met de groeiende populariteit van de democratie...” hrw.org/en/reports/2008/01/30/world-report-2008

Kantoor van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN

Recente publicaties omvatten een handboek voor NGO’s (niet-gouvernementele organisaties) en een actieplan voor een wereldprogramma voor voorlichting over mensenrechten. www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/Publications.aspx

Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS

De jaarlijkse rapporten van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken over Mensenrechten in de praktijk geven een overzicht van de toestand van de mensenrechten wereldwijd (buiten de Verenigde Staten).
www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt

DOWNLOAD »