Mensenrechten Organisaties
(Inter) Gouvernementele Organisaties


Bureau van de Verenigde Naties Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens:

Het bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Rechten van de Mens werkt voor de bescherming van mensenrechten voor iedereen; het helpt mensen hun rechten te realiseren; en het assisteert de personen die verantwoordelijk zijn dat deze rechten gehandhaafd worden, bij het invoeren ervan.

www.ohchr.org

De Raad voor de Rechten van de Mens:

Als intergouvernementeel lichaam, waarvan 47 landen lid zijn, heeft de Raad voor de Rechten van de Mens de taak om op internationaal niveau de mensenrechten te bevorderen en te beschermen. De middelen om deze doelstellingen uit te voeren omvatten een Universeel Periodiek Overzicht dat situaties in alle 192 VN lidstaten beoordeelt, een Adviserend Comité dat deskundig advies over mensenrechten kwesties geeft en een Klachtenprocedure voor personen en organisaties om schendingen van mensenrechten onder de aandacht van de Raad te brengen.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO):

UNESCO’s doel is om mensen bewust over vrede na te laten denken. Haar werk op het gebied van mensenrechten richt zich op het verhogen van het bewustzijn en dient als een katalysator voor regionale, nationale en internationale mensenrechtenacties.

www.unesco.org

Kantoor van de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties:

Dit kantoor geeft leiding aan en coördineert internationale activiteiten om wereldwijd vluchtelingen te beschermen en de gerelateerde problemen op te lossen. Het primaire doel is de rechten en het welzijn van vluchtelingen te waarborgen. Het streeft ernaar om de naleving van ieders recht om asiel te zoeken te garanderen en een veilige haven in een ander land te vinden, met de keuzemogelijkheid om op vrijwillige basis naar huis terug te keren, lokaal te integreren of zich in een derde land te vestigen.

www.unhcr.org

Kantoor voor Democratie, Mensenrechten en Arbeid van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Het Kantoor voor Democratie, Mensenrechten en Arbeid van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken streeft ernaar om in al zijn mensenrechtenonderzoeken en jaarlijkse rapporten over de omstandigheden in landen, feiten te vermelden en de waarheid te ontdekken. Het bureau onderneemt actie om aanhoudende schendingen te stoppen en houdt relaties met organisaties die zich voor mensenrechten inzetten in stand.

www.state.gov

Kantoor voor Democratische Instellingen en Mensenrechten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE):

Het Kantoor voor Democratische Instellingen en Mensenrechten van de OVSE, dat uit deelnemende staten uit Europa, Centraal-Azië en Noord-Amerika bestaat, houdt zich bezig met activiteiten voor mensenrechten, voornamelijk op het gebied van het recht op mobiliteit, vrijheid van religie, het voorkomen van marteling en mensenhandel.

www.osce.org/odihr

Bekijk officiële VN dagen waarbij mensenrechten nageleefd wordenDOWNLOAD »