Het Mensenrechten
Curriculum

Hoe belangrijk zijn mensenrechten? Lang voordat de term “mensenrechten” bestond, vochten en sneuvelden mannen en vrouwen al voor hun fundamentele vrijheden. In feite heeft deze strijd duizenden jaren geduurd en gaat vandaag de dag nog steeds door.

Mensenrechten zijn uiteindelijk het fundament van alles wat de mensen dierbaar is in hun leven. Zonder mensenrechten is blijvend geluk onmogelijk, omdat er dan geen sprake kan zijn van persoonlijke veiligheid, vrijheid en kansen. En dus hebben alle volkeren sinds lang het wezenlijke belang van deze rechten erkend en ernaar gestreefd om ze te omschrijven en te verdedigen.

Toch bleek er een wereldoorlog met tientallen miljoenen doden voor nodig om de vooraanstaande naties bijeen te krijgen om een universeel handvest voor de rechten tot stand te brengen.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is het voornaamste document in de wereld voor mensenrechten. Haar openingsparagraaf is een krachtige bevestiging van de grondbeginselen die aan de kern van ons moderne mensenrechtensysteem ten grondslag liggen: “Overwegende dat erkenning van de inherente waardigheid van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld”.

De werkelijkheid laat echter onverbiddelijk zien dat er in vrijwel elk land van de wereld wel slachtoffers zijn van foltering, mensenhandel, hongersnood, onrechtvaardigheid, discriminatie of andere schendingen van mensenrechten.

En dat is terug te voeren naar het werkelijke probleem – de meeste mensen zijn nauwelijks op de hoogte van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de dertig rechten die hier in staan. Als gevolg hiervan bestaat er een grote kloof tussen de omschrijving van de doelstellingen van de Verklaring en het naleven ervan. Miljoenen zijn niet vrij. Rechtspraak is vaak onrechtvaardig. En vrede blijft in vele gebieden op aarde een utopie.

We staan voor de uitdaging om deze enorme kloof tussen het ideaalbeeld van universele mensenrechten en de realiteit van wijdverspreide schendingen van mensenrechten te dichten.

Door de gratis docentenhandleiding, de dvd's en boekjes en de implementatie in het curriculum, is iedereen in het onderwijs nog beter in staat om van mensenrechten een feit te maken.

Wetshandhavers, juridisch personeel en diegenen die jongeren onderwijzen zouden deze materialen moeten bestuderen en gebruiken om het bewustzijn binnen hun eigen organisaties en afdelingen binnen de overheid te verhogen. Dit zal de implementatie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in hun land of gebied versnellen.

BESTEL UW GRATIS ONDERWIJSPAKKET >>

DOWNLOAD »