Mensenrecht # 14

Het recht op een veilige woonplek

Het recht op asiel

Mensenrecht # 14

Het recht op een veilige woonplek

1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en goed te leven, zonder kans op vervolging.

2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolging wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

ONDERTEKEN DE PETITIE