Over Ons

United for Human Rights (UHR) is een internationale non-profit organisatie die zich heeft toegewijd om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau te implementeren. Haar leden bestaan uit individuen, onderwijzers en groepen van over de hele wereld die actief de kennis en de bescherming van mensenrechten door en voor de hele mensheid beschermt.

Het doel is om onderwijsmateriaal over mensenrechten te leveren en activiteiten te ontplooien die mensen, onderwijsdeskundigen, organisaties en overheidsinstanties, voorlicht, steunt en bijeenbrengt in de verspreiding en aanname van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op elk niveau in de samenleving.

United for Human Rights werd opgericht in het jaar waarin de zestigste verjaardag van de Universele Verklaring werd gevierd, het eerste document ooit dat door de Verenigde Naties ondertekend werd. Het werd opgesteld in een wereld waarin nog steeds schendingen van de mensenrechten plaatsvonden die de geest, bedoeling en artikelen van deze verklaring van alle mensenrechten overtreden. Onderzoek heeft aangetoond dat de meeste mensen de mensenrechten maar zeer beperkt kennen. De Verklaring omvat de 30 mensenrechten die samen de basis vormen voor een beschaving waarin mensen kunnen genieten van alle vrijheden waar ze recht op hebben, en waar landen in vrede met elkaar kunnen leven.

DOWNLOAD »