Rapporteer Schendingen van Mensenrechten

Je kunt – en moet – schendingen van mensenrechten rapporteren. Zelfs als ze niet worden vervolgd, kunnen publiciteit of het vooruitzicht van een onderzoek een beteugelend effect hebben op de daders. 

  1. Maak een lijst van de specifieke artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die zijn geschonden. 
  2. Noem de feiten, voorzover mogelijk in chronologische volgorde.
  3. Vermeld de datum, tijd en plaats van het voorval of de voorvallen; naam en maatschappelijke positie van de dader(s); plaats van hechtenis indien van toepassing; namen en adressen van alle getuigen en andere belangrijke details. 

Organisaties aan wie je kunt rapporteren:

 

 

DOWNLOAD »