“Als ik wanhoop, dan bedenk ik dat, door de hele geschiedenis heen, waarheid en liefde altijd hebben overwonnen. Er zijn tirannen geweest en moordenaars, en hoewel ze soms onoverwinnelijk lijken, aan het eind verliezen ze altijd. Onthoud dat – altijd.”

– Mahatma Gandhi

Mensenrechtenvoorvechters
Mahatma Gandhi (1869 –1948)

Mohandas Karamchand Gandhi is wereldwijd erkend als een van de grootste politieke en spirituele leiders van de twintigste eeuw. Hij werd in India geëerd als de vader van het land; hij was een pionier in het praktiseren van het principe van Satyagraha – verzet tegen tirannie door middel van massale, geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid. Terwijl hij landelijke campagnes tegen de armoede, vóór de uitbreiding van rechten van vrouwen, om religieuze en etnische harmonie te bouwen en tegen de onrechtvaardigheden van het kastensysteem leidde, paste Gandhi op verheven wijze de principes van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid toe om India van buitenlandse overheersing te bevrijden. Hij werd voor zijn acties vaak gevangen gezet, soms jarenlang, maar hij bereikte zijn doel in 1947 toen India onafhankelijk werd van Groot-Brittannië. Vanwege zijn persoonlijkheid werd hij Mahatma genoemd, wat “grote ziel” betekent. Wereldleiders in burgerrechten van Martin Luther King Jr. tot Nelson Mandela, hebben Gandhi als een bron van inspiratie erkend in hun eigen strijd om gelijke rechten te verkrijgen voor hun eigen groepen.

DOWNLOAD »