Mensenrechtenvoorvechters

Zevenentwintig miljoen mensen leven in slavernij – meer dan het dubbele aantal dan tijdens het hoogtepunt van de zwarte slavernij. En meer dan een miljard volwassenen is niet in staat om te lezen. Aangezien het aantal schendingen van de mensenrechten – en die in de schendingensectie van de website worden genoemd, vormen slechts een klein gedeelte daarvan – wekt het geen verbazing dat 90 procent van de mensen niet in staat is om meer dan drie van de dertig rechten op te noemen.

Als er al zo veel mensen zijn die zich niet bewust zijn van hun fundamentele rechten, wie moet er dan voor zorgen dat mensenrechten bekendgemaakt, beschermd en een realiteit worden?

Om deze vraag te beantwoorden kunnen we ons laten inspireren door diegenen die in de geschiedenis heel veel gedaan hebben en een grote bijdrage aan het ontstaan van de hedendaagse mensenrechten hebben geleverd. Omdat ze inzagen dat zonder deze rechten vrede en vooruitgang nooit bereikt kunnen worden, hebben deze voorvechters zich sterk gemaakt voor de mensenrechten. Elk van hen bracht, op zijn eigen manier, een verandering in de wereld teweeg.

Martin Luther King Jr. zei, toen hij in de zestiger jaren voor de rechten van de zwarte bevolking in de VS opkwam: “Elke onrechtvaardigheid, waar dan ook begaan, vormt een bedreiging voor de rechtvaardigheid in de rest van de wereld”.

Als groot voorvechter van vreedzaam verzet tegen onderdrukking, beschreef Mahatma Gandhi geweldloosheid als “de grootste kracht die de mens tot zijn beschikking heeft. Het is krachtiger dan het sterkste vernietigingswapen dat ooit door menselijk vernuft is voortgebracht.”

Tijdens zijn felle strijd tegen religieuze vervolging in het achttiende-eeuwse Frankrijk schreef Voltaire: “Ik keur af wat u zegt, maar zal tot mijn dood uw recht verdedigen om het te mogen zeggen”.

Thomas Jefferson, inspiratiebron en voornaamste auteur van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, verkondigde: “De zorg voor menselijk leven en geluk, en niet het kapot maken ervan, is het eerste en enige legitieme doel van een goede regering”.

Er zijn mensen die in hun woorden en daden een verschil hebben gemaakt en onze wereld hebben veranderd. Onder hen zijn de volgende krachtige en effectieve voorvechters die een inspiratie vormen voor iedereen die zich tegenwoordig voor mensenrechten inzet:

Mahatma Gandhi (1869 –1948)

Eleanor Roosevelt (1884 –1962)

César Chávez (1927–1993)

Nelson Mandela (1918 –2013)

Martin Luther King Jr. (1929 –1968)

Desmond Tutu (1931–2021)

Oscar Arias Sánchez (geboren 1940)

Muhammad Yunus (geboren in 1940)

José Ramos-Horta (geboren 1949)

DOWNLOAD »