“Hoe groter de vrijheid die we genieten, hoe groter de verantwoordelijkheid die we dragen, zowel voor anderen als voor onszelf.”

– Oscar Arias Sánchez

Mensenrechtenvoorvechters
Oscar Arias Sánchez (geb. 1940)

Oscar Arias Sánchez won wereldwijd het respect van leiders en mensenrechtenvoorvechters door vrede in Centraal-Amerika te brengen. Hij werd geboren in 1940 en studeerde in de Verenigde Staten waarna hij in Costa Rica een graad in de rechten behaalde.

In 1986 werd hij tot president van Costa Rica gekozen. Meteen bracht Arias Sánchez de wereld ervan op de hoogte dat hij de vrede in Centraal-Amerika wilde laten terugkeren, door het gebied uit de sfeer te halen van de koude oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie. In een aantal bijeenkomsten met de presidenten van Guatemala, El Salvador, Honduras en Nicaragua, drong Arias Sánchez erop aan om de conflicten op te lossen en een einde te maken aan de buitenlandse invloeden in Centraal-Amerika. Het lukte hem uiteindelijk overeenstemming te krijgen over zijn vredesplan, dat inhield dat elk land de omvang van zijn leger zou beperken, dat de persvrijheid gegarandeerd zou worden en dat er vrije en open verkiezingen gehouden zouden worden. Het plan bleek succesvol en nadat de overeenkomsten ondertekend waren, kwam er een einde aan de gevechten in het gebied.

In 1987 ontving President Oscar Arias Sánchez de Nobelprijs voor de Vrede voor het brengen van vrede in het gebied, en het geldbedrag van deze prijs gebruikte hij om de Arias Stichting voor Vrede en Menselijke Vooruitgang op te richten. Tijdens zijn presidentschap nam hij regelmatig het risico om zich zonder entourage en begeleiding tussen de gewone burgers te begeven, om te luisteren naar wat hen bezighield. Na afloop van zijn eerste ambtstermijn bleef hij een “man van het volk”, waarbij hij de veiligheid en ontwikkeling van de bevolking op vele fronten bevorderde. In 2006 werd hij opnieuw tot president van Costa Rica gekozen en op dit moment is hij nog steeds een strijder voor vrede en mensenrechten.

DOWNLOAD »