Schendingen van
de Mensenrechten

ARTIKEL 21 – RECHT OP DEMOCRATIE

“1. Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van uit vrije wil gekozen vertegenwoordigers.

2. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.

3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure die evenzeer de vrijheid van het stemrecht verzekert.”

In Zimbabwe werden honderden mensenrechtenactivisten en leden van de voornaamste oppositiepartij, de Movement for Democratie Change (MDC), gearresteerd voor deelname in vreedzame bijeenkomsten.

In Pakistan gaf president Musharraf opdracht voor de arrestatie van duizenden advocaten, journalisten, mensenrechten- en politieke activisten, omdat ze om democratie, toepassing van de wet en een onafhankelijke rechterlijke macht vroegen.

Aan het einde van 2007 werden er in Cuba nog steeds politieke gevangenen vastgehouden vanwege hun geweldloze politieke opvattingen of activiteiten.

SAMENVATTING

Mensenrechten bestaan, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het geheel van internationale wetgeving voor mensenrechten. Ze worden door de meeste landen op zijn minst in principe erkend en vormen de kern van vele grondwetten. Maar toch is de feitelijke situatie in de wereld ver verwijderd van de idealen zoals voorgesteld in de Verklaring.

Voor sommige landen is de volledige realisatie van mensenrechten een verafgelegen en onbereikbaar doel. Zelfs internationale wetgeving met betrekking tot de mensenrechten is moeilijk af te dwingen en klachtenprocedures kunnen jaren duren en grote sommen geld in beslag nemen. Deze internationale wetten hebben een afschrikkingfunctie maar zijn onvoldoende om adequate bescherming van de mensenrechten te verschaffen, zoals aangetoond door de grimmige realiteit van overtredingen die dagelijks worden begaan.

Discriminatie is algemeen heersend over de gehele wereld. Duizenden zitten in de gevangenis omdat ze voor hun mening uitkwamen. Martelingen en politieke gevangenneming – dikwijls zonder proces – zijn aan de orde van de dag, oogluikend toegelaten en zelfs uitgevoerd in sommige democratische landen.

Jij kunt echter het verschil maken. Word geïnformeerd, lees het volledige rapport over mensenrechten op de hele wereld.

Schaf exemplaren aan van het boekje Het Verhaal van de Mensenrechten in onze online boekwinkel, om die in je woonplaats te verspreiden en te geven aan de mensen die je kent, alsook aan je plaatselijke overheid.

ONDERTEKEN DE PETITIE