Een Korte Geschiedenis van
Mensenrechten

Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring (1776)

In 1776 schreef Thomas Jefferson de Amerikaanse Onafhankelijkheids Verklaring.

Op 4 juli 1776 keurde het Congres de Onafhankelijkheidsverklaring goed. Thomas Jefferson schreef als voornaamste auteur de Verklaring als formele uitleg voor de redenen waarom het Congres meer dan een jaar na het uitbreken van de Amerikaanse Revolutie, op 2 juli had gestemd voor onafhankelijkheid van Groot-Brittannië, zodoende werd in deze Verklaring de aankondiging dat de dertien Amerikaanse koloniën niet langer deel uitmaakten van het Britse Rijk. Het Congres gaf de Onafhankelijkheidsverklaring in verschillende vormen uit. In eerste instantie werd het als krant gepubliceerd die op brede schaal verspreid en voorgelezen werd aan de mensen.

Vanuit filosofisch oogpunt legde de Verklaring de nadruk op twee thema’s: individuele rechten en het recht op revolutie. Deze ideeën werden door de Amerikanen alom gekoesterd en verspreidden zich ook internationaal, waarmee ze met name van invloed waren op de Franse Revolutie.

De Grondwet van de Verenigde Staten van Amerika (1787) en de Bill Of Rights (1791)

De Bill of Rights van de Verenigde Naties beschermt basisvrijheden voor de burger van de Verenigde Staten.

De Amerikaanse Grondwet, die in de zomer van 1787 in Philadelphia werd geschreven, is de fundamentele wet van het Amerikaanse federale regeringssysteem en het meest elementaire document in de Westerse wereld. Als oudste geschreven nationale grondwet worden hierin de voornaamste regeringsorganen met hun rechtsbevoegdheden en de basisrechten van de burgers gedefinieerd.

De eerste tien amendementen van de Grondwet — samen de Bill of Rights genoemd — werden op 15 december 1791 bekrachtigd. Hiermee werd de macht van de federale regering van de Verenigde Staten begrensd en werden de rechten van alle burgers, inwoners en bezoekers van Amerikaans grondgebied beschermd.

De Bill of Rights beschermt de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van religie, het recht op wapenbezit, de vrijheid om samen te komen en de vrijheid van petitie. Het verbiedt ook ongegronde fouilleringen en arrestaties, wrede en ongebruikelijke straffen en gedwongen bekentenissen. Naast de wettelijke bescherming die het biedt, verbiedt de Bill of Rights het Congres om wetten te maken betreffende de vestiging van religies en verbiedt het de federale regering om mensen van het leven, hun vrijheid of bezittingen te beroven zonder eerlijk proces. In federale strafzaken vereist het een aanklacht door een grand jury voor zware of schokkende misdaden, garandeert het een snelle openbare rechtszaak met een onbevooroordeelde jury in de regio waarin de misdaad plaatsvond, en wordt dubbele terechtstelling verboden.

ONDERTEKEN DE PETITIE