NIEUWSMENSENRECHTEN WERELDWIJD TOT EEN FEIT MAKEN

VIER CONFERENTIES VERENIGEN LANDEN MET ÉÉN DOEL

In vier landen werden regionale mensenrechten conferenties gehouden, waaronder in Washington, DC, VS (bovenaan), in Taiwan (onder, links) en in Nepal (onder, rechts).

Jongeren vanuit de hele wereld kwamen samen in vier Regionale JvMR Conferenties waarin ze zich bezighielden met mensenrechtenactiviteiten en samenwerking op het gebied van mensenrechten.

Zoals het een traditie is geworden tijdens de jaarlijkse JvMR Educatieve Wereldtournee, werden er Regionale Conferenties gehouden in vier landen – allemaal met het doel jongeren in de verschillende regio’s waar de conferenties werden gehouden, actief te krijgen in mensenrechten en ze daarin te onderwijzen.

Het begon met de 7e Jaarlijkse Regionale Mensenrechten Conferentie Zuid-Azië in Kathmandu, Nepal. Tijdens de conferentie kwamen deelnemers uit Bangladesh, India, Pakistan, Indonesië en Vietnam bijeen. Onder de gastsprekers tijdens de openingsdag was een lid van de Nepalese Nationale Mensenrechten Commissie en de Leidinggevend Vicevoorzitter van de Nationale Jongeren Raad. Zeven mediakanalen woonden de openingsceremonie bij en er vond een paneldiscussie plaats over het ontketenen van “de kracht van jongeren in Zuid-Azië voor vrede en mensenrechten”.

De districtscommissaris van de Nepalese Scouts riep jonge scouts, roverscouts, rangers en hopmannen bijeen om hun verantwoordelijkheid te bespreken ten aanzien van mensenrechten. Het grote aantal locaties in Nepal die op de Werelderfgoedlijst van Unesco staan, werden gevierd onder het vaandel van UVRM Artikel nr. 27, wat bestaat uit het recht op culturele diversiteit.

De tweede conferentie was de driedaagse 7e Azië-Pacific Regionale Conferentie in Taiwan, met afgevaardigden uit Australië, Bangladesh, India, Maleisië, Nepal, Paraguay, Sri Lanka, de Verenigde Staten, Vietnam en, natuurlijk, Taiwan. Onder de sprekers waren onder andere regeringsfunctionarissen, onderwijskundigen en leiders van de gemeenschap. Het onderwerp “voorkomen van pesten” stond hoog op de agenda en er waren levendige discussies, vooral over de rol van mensenrechtenonderwijs, als een bewezen preventieve maatregel.

Vervolgens was er de 5e jaarlijkse Latijns-Amerikaanse Conferentie in Mexico, georganiseerd door de regering van Tlaxcala in het Wetgevende Paleis van de staat – waar alleen maar staanplaatsen waren. Overheidsfunctionarissen, leiders, NGO’s en maatschappelijke organisaties namen deel, waaronder jeugdafgevaardigden uit Argentinië, Costa Rica, Guatemala, Peru, Uruguay en vertegenwoordigers van 27 Mexicaanse staten. Onder de sprekers waren de voorzitter van de Mensenrechten Commissie van het Tlaxcala Congres en de directeur van het Tlaxcala Instituut voor de Jeugd, die de gouverneur van de staat vertegenwoordigden. Als een speciale erkenning voor haar werk kreeg dr. Mary Shuttleworth, voorzitter van JvMR Internationaal, een met de hand bewerkte, Azteekse stamhoofd-staf van het Kantoor van de Gouverneur van Tlaxcala.

In vier landen werden regionale mensenrechten conferenties gehouden. Allemaal hadden ze tot doel jongeren te activeren en te onderwijzen in mensenrechten.

Op de tweede dag was de Botanical Garden Cinema het decor voor een evenement waar de jonge afgevaardigden hun mensenrechtenwerk presenteerden en waar ze hun succesvolle acties met elkaar deelden.

Eenmaal terug in de VS was er de driedaagse Nationale VS Mensenrechten Conferentie op Capitol Hill. Tijdens deze conferentie vond de uitreiking plaats van de prestigieuze Presidential Volunteer Service Award. Er stroomden proclamaties, certificaten en felicitaties binnen van functionarissen vanuit heel Amerika.

Het Kantoor Nationale Aangelegenheden van de Scientology Kerk hield een evenement dat zich richtte op de mensenhandelkwestie, gevolgd door ontmoetingen met 47 parlementsleden in Capitol Hill. De gebeurtenissen bereikten hun hoogtepunt met de Human Rights Cherry Blossom Festival Concert Grand Finale in de National Mall (het gebied tussen de State Capital en het Washington Monument).HOE JIJ KUNT HELPEN

Door lid te worden van Verenigd voor de Mensenrechten (United for Human Rights), doe je mee aan deze internationale mensenrechtenbeweging. Verenigd voor de Mensenrechten helpt individuen, leraren, organisaties en overheidsinstellingen over de hele wereld om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beter bekend te maken.

DOWNLOAD »
DOWNLOADEN