NIEUWSMENSENRECHTEN WERELDWIJD TOT EEN FEIT MAKEN

MENSENRECHTEN TOP VIERT 70E VERJAARDAG VAN UVRM

Mensenrechten Top in de Verenigde Naties in New York (bovenaan); gastspreker Luis Almagro, secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (linksonder); en de workshop voor jeugdafgevaardigden door de algemeen directeur van Youth for Human Rights International Ruslan Khusainov (rechtsonder).

De 15e Jaarlijkse Internationale Mensenrechten Top activeert 94 jongeren uit 57 landen in de Verenigde Naties in New York.

De 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) was het thema van de 15e Jaarlijkse Internationale Mensenrechten Top van 5 tot 7 juli 2018. De eerste twee dagen van het programma vonden plaats in de Economic and Social Council Chamber in het VN-hoofdkwartier in New York. De openingssessie werd live uitgezonden op UN TV. De topconferentie werd gesponsord door de Permanente Vertegenwoordiging VN van Costa Rica en werd mede gesponsord door de Permanente Vertegenwoordiging van Cyprus, Australië en Roemenië en een 17-tal non-gouvernementele organisaties (ngo’s).

Onder de aanwezigen bij de top waren:

  • 94 jeugdafgevaardigden en ambassadeurs die 57 landen representeerden. Ze waren geselecteerd voor hun buitengewone prestaties op het gebied van mensenrechten (jeugdambassadeurs zijn voormalige jeugdafgevaardigden die doorgaan met het verdedigen van mensenrechten.)
  • VN-ambassadeurs en diplomaten uit 35 landen
  • In het totaal meer dan 400 functionarissen, diplomaten, ngo-vertegenwoordigers en mensenrechtenactivisten uit 73 landen

Als deel van het programma traden twee mensenrechteniconen als hoofdsprekers op: dhr. Luis Almagro, secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten en brigadegeneraal Alberto Sepúlveda Riaño van het nationale leger van Colombia. Beide mannen zijn toegewijd aan het veiligstellen van de rechten van de mensen die ze dienen en zijn overtuigde voorstanders van het Jongeren voor Mensenrechten onderwijsinitiatief als middel om dit te bereiken.

In zijn presentatie benadrukte de heer Almagro het belang van mensenrechten: “Ik nodig je uit om een oprechte ambassadeur van de mensheid te worden en een vertegenwoordiger van ethische diplomatie”, zei hij. “Mensenrechten zullen over de hele wereld baat hebben bij een nieuw soort diplomaten die onvoorwaardelijk geleid worden door principes en waarden, die geleid worden door het zeer fundamentele idee van onze staat als menselijke wezens, en de alomvattendheid van de onvervreemdbare rechten waar we allemaal recht op hebben. Het is echt een genoegen om hier in deze prachtige ruimte bij jullie te zijn en dit jonge publiek toe te spreken, die, voor mij, de belofte vertegenwoordigen van een nieuwe generatie die het pad zullen effenen zodat ethische diplomatie zal heersen en regeren.”

De jongeren keerden naar huis terug, geïnspireerd en geactiveerd en voorzien van materialen en vaardigheden om mensenrechtenonderwijs in hun eigen land volledig te implementeren.

Jeugdafgevaardigden presenteerden de mensenrechtenactiviteiten waarmee ze de eer hadden gekregen om hun land op de top te vertegenwoordigen.

De derde dag van het evenement was een multiculturele viering die in het Gemeenschapscentrum van de Scientology Kerk Harlem werd gehouden. Een workshop voor de afgevaardigden werd gevolgd door een Open Huis voor Mensenrechten. De afgevaardigden en ambassadeurs werden in Harlem welkom geheten door koningin-moeder dr. Delois N. Blakely, honoraire ereburgemeester van Harlem. Het programma bevatte presentaties door afgevaardigden en hoogwaardigheidsbekleders en optredens van lokaal talent.

Afgevaardigden en ambassadeurs gingen toen in acht teams naar buiten, naar verschillende buurten, om met anderen te praten over hun rechten. Dit werd geïnspireerd door de Jongeren voor Mensenrechten non-profit commercial van artikel 29 van de UVRM: “Verantwoordelijkheid”, waarin alle mensen worden opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen om anderen over mensenrechten te onderwijzen.

De jongeren keerden naar huis terug, geïnspireerd en geactiveerd en voorzien van materialen en vaardigheden om mensenrechtenonderwijs in hun eigen land volledig te implementeren.SLUIT JE AAN BIJ DE BEWEGING

Door lid te worden van Verenigd voor de Mensenrechten (United for Human Rights), doe je mee aan deze internationale mensenrechtenbeweging. Verenigd voor de Mensenrechten helpt individuen, leraren, organisaties en overheidsinstellingen over de hele wereld om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beter bekend te maken.

DOWNLOAD »
DOWNLOADEN