NIEUWSMENSENRECHTEN WERELDWIJD TOT EEN FEIT MAKEN

INTERVIEW MET EEN VOORVECHTER VAN EEN STABIELER IRAK

Issa Suffy, Program Officer voor de Alliance for Peace and Human Rights (uiterst rechts, met zijn gezicht naar de camera), geeft mensenrechtenonderwijs in Koerdistan.

Te midden van de beroering brengt Issa Suffy geestelijke gezondheid door het onderrichten van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Koerdistan is een geo-culturele regio die delen van Turkije, het noorden van Irak, delen van het huidige Iran en het noorden van Syrië omvat. Te midden van de beroering van Iraaks Koerdistan bevindt zich Issa Suffy, een Program Officer en Trainer voor de Alliance for Peace and Human Rights en lid van de Assistance Mission van de Verenigde Naties.

Toen Issa de Verenigd voor de Mensenrechten-materialen ontdekte, vond hij precies wat hij nodig had om zijn volk voor te lichten over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). In zijn werk werkt hij samen met het VN-mensenrechtenkantoor, UNICEF en UNOPS (United Nations Office voor Project Services) om de principes van mensenrechten in de Koerdische samenleving te integreren.

“Alle segmenten van de Iraakse samenleving moeten de bepalingen van de UVRM begrijpen”, zegt Issa, “en hoe deze internationale standaards overheden en individuen beïnvloeden”.

Toen hem werd gevraagd wat hem motiveert om dit onderwerp aan te pakken, zegt hij, “Ik word gedreven door het feit dat ik in Irak woon en dat ik sinds mijn geboorte drie oorlogen heb meegemaakt, waardoor ik mezelf afvroeg: ‘Wat zijn de redenen voor al dit geweld, en hoe kunnen we dit stoppen?’ Een van de situaties die ik wil aanpakken met mensenrechtenonderwijs is het feit dat het herkennen en accepteren van verschillen in een zeer gecompliceerde samenleving zoals de Iraakse samenleving – waar zich veel verschillende etnische en religieuze groepen bevinden – geen deel uitmaakt van onze cultuur.

Ik wil positieve en niet-onderdrukkende persoonlijke relaties bewerkstelligen en conflicten op een geweldloze manier oplossen. Ik wil sociale verandering bewerkstelligen en ervoor zorgen dat mensen verantwoordelijkheid nemen en mede beslissingen nemen, wat deelname, planning en besluitvorming impliceert.”

Hij gaat verder: “Mensenrechten zouden de derde bron van wetten in Irak moeten zijn en zouden in iedere democratische samenleving een grondbeginsel van ieders essentieel onderwijs moeten zijn, net als lezen en schrijven”.

Hij ontdekte de Verenigd voor de Mensenrechten materialen terwijl op het web zocht naar een beschrijving van de UVRM en de website humanrights.com tegenkwam, die hij beschrijft als een juweeltje. “Ik downloadde de video’s en leverde 17 trainingssessies, voornamelijk aan politieagenten van verschillende rangen. Ik bestelde het lespakket en ik was zo blij dat ik de posters overal op begon te hangen. Ik hing ze aan de muren om ze aan mijn leerlingen te laten zien. Dat was het begin van het gebruik van de materialen.”

“Jullie zijn de enige organisatie die iets doet aan dit soort onderwerpen, en jullie zijn de enige organisatie die elke bepaling van UVRM in detail laat zien.”

Op dat moment waren zijn materialen nog Engelstalig, maar in 2016 ontving hij voor het eerst zijn materialen van Verenigd voor de Mensenrechten in het Arabisch en Koerdisch. “Sinds ik de Koerdische materialen heb ontvangen, heb ik het voor elkaar gekregen om van inlichtingenofficieren mensenrechtendocenten in hun opleidingslokalen te maken en kon ik samen met mijn collega’s hun gezichtspunt veranderen om de UVRM in hun voordeel te gebruiken en het gedrag van hun collega’s en de commissarissen te veranderen.”

Sinds die tijd heeft hij samengewerkt met de Koerdische regionale overheid om beveiligingsbeambten en ook functionarissen en commissarissen op controlepunten te trainen zodat zij weten “hoe zowel de burgers van de Koerdistan regio en toeristen op dezelfde humanitaire wijze te behandelen”.

Issa vertelt wat hij zo waardevol vindt aan Verenigd voor de Mensenrechten: “Jullie zijn de enige organisatie die iets doet aan dit soort onderwerpen, en jullie zijn de enige organisatie die elke bepaling van UVRM in detail laat zien”.MENSENRECHTEN HERSTELLEN

Neem deel aan de mensenrechtenbeweging door lid te worden van Verenigd voor de Mensenrechten (United for Human Rights). Verenigd voor de Mensenrechten helpt individuen, leraren, organisaties en overheidsinstellingen over de hele wereld om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beter bekend te maken.

DOWNLOAD »
DOWNLOADEN