NIEUWSMENSENRECHTEN WERELDWIJD TOT EEN FEIT MAKEN

LEVENS VERANDEREN IN DE GEWELDDADIGSTE WIJKEN VAN WASHINGTON, DC

De Human Rights Hero uit Washington, DC, Travis Ellis, praat met iedereen over de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waar hij ook is.

Travis Ellis gebruikt zijn eigen ervaring met misdaad en drugs, doordrenkt met kennis over de mensenrechten, om de toekomst van DC te veranderen.

Het moordcijfer in Washington, DC, is meer dan verdubbeld in slechts vier jaar. Dat was de aanleiding voor leiders in DC om de trend een “noodsituatie” te noemen. Maar overtreders arresteren is niet voldoende wanneer de helft ervan binnen drie jaar nadat ze zijn vrijgelaten weer achter tralies komen. Deze ‘terugkerende burgers’ kunnen vaak geen huisvesting of werk vinden, en vallen weer terug op criminaliteit en eindigen opnieuw in de gevangenis.

Maar nu hebben ze Travis Ellis, een 30-jarige christelijke dominee, hip-hop-artiest, en een mensenrechtenenthousiasteling in Washington, DC. Ellis, die opgroeide in de wijken 7 en 8 van de stad, was al verwikkeld in drugs, bendes en misdaad toen hij 13 was. Maar dat alles kreeg hem op 18-jarige leeftijd te pakken, toen hij een bijna-dood-ervaring had en in het ziekenhuis belandde als een soort kasplantje.

Bisschop Dwayne E. Stewart sr. van de Gospel Truth Life Changing Ministries blies hem weer nieuw leven in met een nieuw doel. Travis werd in 2008 zelf predikant en wijdde zijn leven aan het helpen van anderen om van de straat te komen. Hij ging samenwerken met Warees Majeed en Sadiq Ali, met een Master of Business Administration, en vormde Yaay Me (een groep die kansarme jongeren helpt). Hij werkte ook samen met de Millionaire Manners Academy. Ellis zegt: “Wat ik nu doe, doe ik gewoon om een bron van inspiratie te zijn voor iemand anders – de wens om anderen te inspireren.”

In 2015 maakte Ellis kennis met de ‘Jongeren voor Mensenrechten’-materialen, die perfect aansluiten bij zijn voortdurende werk. Hij en zijn team begonnen zich te focussen op terugkerende burgers. Ze hielpen hen om niet alleen vaardigheden te leren die nodig zijn om een baan en een huis te vinden, maar ook om hun emotionele, geestelijke en sociale gezondheid weer op te bouwen.

Een belangrijk mensenrecht waar hij in seminars de nadruk oplegt, is Artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, “Het recht op leven”, en niet alleen van de terugkerende burger, maar ook van het leven van anderen. Artikel 2, “Discrimineer niet”, kwam hard aan omdat 10 procent van de bevolking van DC zwart is, terwijl 89 procent van hen die uit de gevangenis vrijgelaten worden, zwart is. Ellis demonstreert Artikel 26, “Het recht op onderwijs”, door terugkerende burgers te helpen de opleiding te krijgen die ze nodig hebben om weer aan het werk te kunnen.

“Ik voel dat ik succes heb als ik jongens zie die weer geïntegreerd zijn in hun gemeenschap nadat ze weet ik hoeveel jaar weg waren”, zegt Ellis. “Ik denk dat wat mij de meeste voldoening geeft in mijn werk, is als ik zie hoe ze uitdagend gedrag te boven komen en een manier vinden om succes te hebben.”

“Wat ik nu doe, doe ik gewoon om een bron van inspiratie te zijn voor iemand anders – de wens om anderen te inspireren.”

In 2018 hielp het team van Ellis het kantoor van de burgemeester van DC met het ontwikkelen van het Pathways Programma, een 12-weekse cursus voor terugkerende burgers. Ze ontwikkelden ook een cursus voor het Evening Reporting Center in Maryland voor jongeren die in hun proeftijd zitten. Ze organiseerden ook zomerkampen in samenwerking met de DC Housing Authority, naschoolse programma’s met het Promise Neighborhoods Initiative en gaan de straat op met Cure the Streets.

Voor diegenen die door het Pathways Programma van de burgemeester van DC gingen, daalde het gebruikelijke recidivismepercentage van 60 procent tot slechts 6 procent bij diegenen die afstudeerden.

En Ellis gebruikt altijd de ‘Jongeren voor Mensenrechten’-materialen, ongeacht het publiek waar hij mee spreekt. Hij heeft al de levens van 10.000 jongeren en volwassenen geraakt in vier wijken van Washington, DC, en in de staten Maryland en Virginia.BESCHERM HUN RECHTEN

Door lid te worden van Verenigd voor de Mensenrechten (United for Human Rights), doe je mee aan deze internationale mensenrechtenbeweging. Verenigd voor de Mensenrechten helpt individuen, leraren, organisaties en overheidsinstellingen over de hele wereld om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beter bekend te maken.

DOWNLOAD »
DOWNLOADEN