NIEUWSMENSENRECHTEN WERELDWIJD TOT EEN FEIT MAKEN

MENSENRECHTEN OVER DE HELE WERELD VERZONDEN

Maersk nam het onderwijzen van zijn werknemers over de mensenrechten in eigen handen.

Maersk verscheept naar 121 landen, elk anders dan de volgende. Daarom werden mensenrechten een groot aandachtspunt van het bedrijf.

Maersk, een internationaal transport en logistiek bedrijf uit Denemarken, is het grootste containervervoersbedrijf ter wereld, zowel wat betreft de grootte van de vloot als wat betreft de vrachtcapaciteit. Ze werken in 343 havens in 121 landen. Zo’n bereik wil zeggen dat het bedrijf mensen in dienst heeft en levert aan mensen met de grootst mogelijke diversiteit. Ze komen uit verschillende culturen, etnische groeperingen, religies, en spreken heel veel verschillende talen. Op hun website staat: “Maersk respecteert de mensenrechten van iedereen die door ons bedrijf wordt beïnvloed. We dragen er continue zorg voor om negatieve effecten op mensen te voorkomen of daaraan bij te dragen – of dat nu in ons bedrijf is, in onze toeleveringsketen of in de gemeenschappen waar we actief zijn.”

Toen de specialist van werknemersaangelegenheden van Maersk naar een manier zocht om zijn meer dan 60.000 werknemers te onderwijzen in mensenrechten, bleken de ‘Verenigd voor de Mensenrechten’-onderwijsmaterialen een gouden greep. Maersk maakte de Het Verhaal over Mensenrechten-documentaire onderdeel van de nieuwe verplichte online cursus voor hun werknemers waarin mensenrechten, rechten van werknemers, en een VN-programma voor bedrijven om duurzaam en sociaal verantwoord beleid aan te nemen, aan bod komen. Sinds ze met de cursus begonnen, in 8 talen, heeft 66 procent van hun werknemers die toegang hebben tot een computer de training voltooid. Maersk schreef dat ze voor de documentaire kozen omdat het “mensen van over de hele wereld laat zien met verschillende achtergronden”, en omdat het “duidelijk maakt waar mensenrechten vandaan komen”.WE WILLEN echt VAN JE HOREN

Dit hadden onze partners te zeggen tijdens onze 16e jaarlijkse Internationale Jongeren voor Mensenrechten-top.

PROGRAMMAMANAGER, NATIONALE JONGEREN RAAD, GAMBIA

“Ik schrijf namens de Nationale Jongeren Raad en jonge mensen in Gambia om onze waardering uit te spreken voor jullie nobele organisatie en de onverschrokken steun die jullie hebben geboden aan scholen en mensen in heel Gambia. Deze interventie droeg inderdaad bij aan de bevordering van vrede en mensenrechtenonderwijs in het land.”

VOORZITTER, MENSENRECHTENCOMITÉ, MEXICO

“Het was een eer om deel te nemen aan de 16e jaarlijkse Internationale Jongeren voor Mensenrechten-top. Ik zou graag nogmaals mijn dank willen uitspreken voor de eer dat ik werd uitgenodigd. Ik wil u eveneens meedelen dat de activiteit die jongeren inspireert om activisten en voorvechters te worden voor vrede en tolerantie over de hele wereld, prijzenswaardig is. Nog belangrijker is dat hun toewijding hen helpt met de verantwoordelijkheid en toewijding die nodig is om mensenrechten te verdedigen. Gefeliciteerd voor het uitstekende werk dat gedaan is om deze belangrijke gebeurtenis te organiseren. Het bevordert samenwerking die bijdraagt aan het doel van het bouwen van een vreedzamere wereld.”

RAADSLID REGIO LAZIO, ITALIË

“Uw traditie is het samenbrengen van jonge mensen van over de hele wereld om vrede en internationale gelijkheid aan te moedigen en te stimuleren, door de nieuwe generaties te onderwijzen in de principes van mensenrechten. Deze inspanning maakt dat ze supporters van tolerantie en vrede worden. Geïnspireerd door uw activiteit presenteerde ik een wet in de regio Lazio en vroeg om een unanieme beslissing voor het vaststellen van een Jongeren voor Mensenrechten Dag. Het doel daarvan is om aan jonge mensen in de hele regio de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te dissemineren en bekend te maken.”FEITEN

EEN JAAROVERZICHT

Een jaar van steeds toenemende interesse voor materialen van Verenigd voor de Mensenrechten en Jongeren voor Mensenrechten is in deze cijfers te zien:

52.068

SCHOLEN

over de hele wereld gebruiken ‘Jongeren voor Mensenrechten’-materialen om mensenrechten te onderwijzen

31.722

OPDRACHTEN

werden er in één jaar geplaatst door mensen in 175 landen voor materialen van Verenigd voor de Mensenrechten en Jongeren voor Mensenrechten

91.873

STUDENTEN

werden voorgelicht over hun mensenrechten, in één jaar

774.073

BOEKJES

werden er in één jaar over de hele wereld verspreid om mensen hun mensenrechten te leren

4,9

DUIZEND

bezoekers gingen er in één jaar naar youthforhumanrights.org en humanrights.orgBESCHERM HUN RECHTEN

Door lid te worden van Verenigd voor de Mensenrechten (United for Human Rights), doe je mee aan deze internationale mensenrechtenbeweging. Verenigd voor de Mensenrechten helpt individuen, leraren, organisaties en overheidsinstellingen over de hele wereld om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beter bekend te maken.

DOWNLOAD »
DOWNLOADEN