RealTime
1.8 LEES

Artikel 4 van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Artikel 4

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel zijn in iedere vorm verboden.