RealTime
1.6 LEES

Artikel 3 van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Artikel 3

Iedereen heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.