Het recht op een nationaliteit

Mensenrecht # 15

Recht op een nationaliteit

1. Een ieder heeft recht op een nationaliteit.2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.