Jouw mensenrechten worden door de wet beschermd

Mensenrecht # 8

De wet beschermt jouw mensenrechten

Een ieder heeft recht op daadwerkelijke bescherming van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen welke in strijd zijn met de grondrechten die hem toegekend zijn door de grondwet of de wet.

ONDERTEKEN DE PETITIE
DOWNLOADEN