We worden allemaal vrij en gelijkwaardig geboren

Mensenrecht #1

We worden allemaal vrij en gelijkwaardig geboren

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

ONDERTEKEN DE PETITIE
DOWNLOADEN