RealTime
5.6 LEES

Artikel 28 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Artikel 28

Eenieder heeft het recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde waarin de rechten en vrijheden die in deze Verklaring worden genoemd, ten volle kunnen worden verwezenlijkt.