RealTime
2.8 LEES

Artikel 9 van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Artikel 9

Niemand mag onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.