RealTime
0.3 LEES HET BOEKJE

Mensenrechten, een introductie

Mensenrechten Gedefinieerd

Wat zijn jouw mensenrechten?

Laten we met een paar basisdefinities beginnen:

Mens: zelfstandig naamwoord
Lid van het ras Homo Sapiens; een man, vrouw of kind; een persoon.

Rechten: zelfstandig naamwoord
Dingen waar je recht op hebt of die je zijn toegestaan; gegarandeerde vrijheden.

Mensenrechten: zelfstandig naamwoord
De rechten die je hebt, gewoon omdat je mens bent.

Als je mensen op straat zou vragen wat mensenrechten zijn, krijg je veel verschillende antwoorden. Ze vertellen je waarschijnlijk over de rechten die ze kennen, maar slechts weinig mensen kennen al hun rechten.

Zoals je in de bovenstaande definities kon lezen, is een recht een bepaalde vorm van vrijheid. Het is iets waar je aanspraak op kunt maken, gewoon omdat je mens bent.

Mensenrechten zijn gebaseerd op het principe van respect voor het individu. De onderliggende reden is dat ieder persoon een moreel en rationeel wezen is, dat met waardigheid behandeld dient te worden. Het worden mensenrechten genoemd omdat ze voor alle mensen ter wereld gelden. In een land of binnen een groep kunnen ook andere specifieke regels gelden maar ook daarnaast gelden altijd de mensenrechten - de enige rechten die voor iedereen gelden voor wie en waar dan ook - gewoon omdat je leeft.

Veel mensen kennen waarschijnlijk alleen de vrijheid van meningsuiting en religie en mogelijk nog één of twee andere, als hen gevraagd wordt hun rechten te noemen. Het staat buiten kijf dat dit belangrijke rechten zijn en de volledige reikwijdte van mensenrechten is erg breed. Ze houden keuzevrijheid en kansen in. Ze houden vrijheid om een baan te verkrijgen in, een carrière te beginnen, een partner te kiezen en kinderen op te voeden. Ze omvatten het recht om vrij te reizen en het recht om te werken zonder pesterij, misbruik en de dreiging om zomaar ontslagen te worden. Ze omvatten zelfs het recht op vrije tijd.

Heel vroeger waren er geen mensenrechten. Toen kwam iemand met het idee dat mensen bepaalde rechten zouden moeten hebben. En dat idee werd uiteindelijk, na de Tweede Wereldoorlog, opgeschreven in het document dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt genoemd, de 30 rechten waarop alle mensen zich kunnen beroepen.